Nocne śpiewanie - regulamin

I UWAGI WSTĘPNE

 1. Organizatorem „Nocnego Śpiewania” jest Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury „Xaverianum” w Opolu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozstrzygania spraw spornych, które nie zostały ujęte w regulaminie.
 3. Zgłoszenie swego uczestnictwa w „Nocnym Śpiewaniu” jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

II UCZESTNICY KONKURSU

 1. „Nocne Śpiewanie” ma na celu propagowanie twórczości STUDENCKIEJ – w związku z tym w przeglądzie mogą brać udział wyłącznie STUDENCI (dotyczy to zarówno wokalistów, jak i instrumentalistów).
 2. „Nocne Śpiewanie” jest konkursem amatorskim, w związku z tym uczestnikami mogą być jedynie wykonawcy „nieprofesjonalni”. Liczba miejsc jest ograniczona (max. 12 wykonawców), decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. W części konkursowej NIE MOGĄ brać udziału LAUREACI 1., 2. i 3. miejsca z lat ubiegłych.
 4. Laureaci z lat ubiegłych (dotyczy miejsc 1-3) mogą zgłaszać się do przeglądu, jednakże wystąpią w części pozakonkursowej. 

III ZGŁOSZENIA I ZAPISY

 1. Zainteresowani wykonawcy/zespoły zgłaszają chęć swojego uczestnictwa najpóźniej 22.11.2016 do godz. 22:30 przesyłając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Po tym terminie zgłoszenia nie będą już przyjmowane. 
 2. Zgłaszający się uczestnicy powinni podać: imię i nazwisko wykonawcy/nazwę zespołu i skład, rok i kierunek studiów, nazwę uczelni, tytuły utworów, wymagania sprzętowe.
 3. Uczestnicy konkursu mają możliwość zaprezentowania tylko 2 utworów - przynajmniej jeden z nich w j. polskim (czas występu nie może przekraczać 15 min.). Prezentacja powinna obejmować utwory dwóch różnych wykonawców.
 4. Organizatorzy „Nocnego Śpiewania” zapewniają nagłośnienie, sprzęt do odtwarzania podkładów muzycznych.
 5. Podczas występu dopuszcza się podkład muzyczny z płyty CD, pliku audio lub akompaniament “na żywo” - forma i rodzaj akompaniamentu muszą zostać wcześniej zgłoszone organizatorom. Wykonawca musi sobie zapewnić niezbędny sprzęt do wykonania swoich utworów.

IV NAGRODY

 1. Organizatorzy przyznają Nagrodę Główną – gitarę elektroakustyczną - za zdobycie I miejsca, oraz dwie nagrody - gitary klasyczne - za zdobycie II i III miejsca.
 2. Wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami za udział w „Nocnym Śpiewaniu”.

 

Jesteś tutaj: Strona główna Nocne śpiewanie Regulamin

Aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń